Typy kurýrních služeb

Existují různé typy kurýrních služeb a přepravních společností, které se liší rozsahem jejich práce. Zde jsou některé z nejběžnějších typů:

 1. Místní kurýrní služby: Tyto služby se zaměřují na přepravu zásilek v rámci jednoho města nebo regionu.
 2. Meziměstské kurýrní služby: Tyto služby se zaměřují na přepravu zásilek mezi různými městy nebo regiony v rámci jedné země.
 3. Mezinárodní kurýrní služby a spedice: Tyto služby se zaměřují na přepravu zásilek mezi různými zeměmi.
 4. Speciální kurýrní služby: Tyto služby se zaměřují na přepravu specifických typů zásilek, jako jsou například nákladní zboží, dokumenty nebo citlivé materiály.
 5. Expresní kurýrní služby: Tyto služby se zaměřují na rychlou přepravu zásilek, často s doručením do 24 hodin nebo méně.

Expresní kurýrní služby:

jsou typem kurýrních služeb, které se zaměřují na rychlou a spolehlivou přepravu zásilek v rámci města nebo oblasti. Tyto služby se často používají pro urgentní nebo důležité zásilky, jako jsou dokumenty, peníze nebo léky. Expresní kurýrní služba může poskytovat různé úrovně služeb doručení, včetně expresního doručení v rámci několika hodin nebo dokonce v rámci několika minut, rozvozy v časových oknech same day. Tyto služby se často nabízejí v kombinaci s dalšími službami, jako je fyzické skladování zásilek, skenování dokumentů, osobní kurýr a další kurýrní služby. Expresní kurýrní služba se často používají pro rychlou a spolehlivou přepravu zásilek v rámci města nebo oblasti, například pro doručení zásilek B2B nebo pro doručení objednávek z e-shopů zákazníkům expresním kurýrem.

Svozové vnitrostatní kurýrní služby:

Svozové kurýrní služby jsou typem kurýrních služeb, které se zaměřují na sběr zásilek od zákazníků a jejich doručení na určené místo. Tyto služby se často používají pro velké objemy zásilek nebo pro zásilky, které jsou pro zákazníky obtížné nebo nemožné doručit na vlastní pěst. Svozové kurýrní služby mohou poskytovat různé úrovně služeb, včetně plánovaného svozu na stanovené dny a časy, nebo svozu na požádání. Některé svozové kurýrní služby také nabízejí služby jako je skenování nebo fyzické skladování zásilek. Svozové kurýrní služby se často používají v rámci logistických řetězců, například pro sběr zboží od dodavatelů nebo pro sběr zboží z e-shopů a doručení na sklad nebo distribuční centrum.

Mezinárodní přeprava zboží:

Proces přepravy zboží z jedné země do druhé. Existuje několik možností pro mezinárodní přepravu zboží, včetně následujících:

 1. Letecká přeprava: Tato metoda se používá pro rychlou přepravu zboží na velké vzdálenosti.
 2. Námořní přeprava: Tato metoda se používá pro přepravu velkých objemů zboží na velké vzdálenosti.
 3. Silniční přeprava: Tato metoda se používá pro přepravu zboží na kratší vzdálenosti nebo pro dopravu zboží do oblastí, kde není dostatečná infrastruktura pro leteckou nebo námořní přepravu.
 4. Železniční přeprava: Tato metoda se používá pro přepravu zboží na střední a dlouhé vzdálenosti, obzvláště pro velké objemy nebo těžké zboží.
 5. Kombinovaná přeprava: Tato metoda se používá pro přepravu zboží kombinací různých druhů dopravy, například námořní doprava pro dlouhé vzdálenosti a silniční doprava pro kratší vzdálenosti. Mezinárodní přeprava zboží může být složitá kvůli různým celním a dovozním pravidlům a poplatkům v různých zemích. Proto se doporučuje používat specializované mezinárodní přepravní společnosti, které se na tuto činnost zaměřují a mají potřebné znalosti a zkušenosti.

Speciální kurýrní služby:

jsou typem kurýrních služeb, které poskytují zvláštní nebo speciální přepravu pro konkrétní druh zboží nebo potřebu. Některé příklady speciálních kurýrních služeb jsou:

 1. Nákladní přeprava: Tyto služby se specializují na přepravu velkých nebo těžkých zásilek, jako jsou stroje nebo stavební materiály.
 2. Přeprava zbraní a munice: Tyto služby poskytují bezpečnou a regulovanou přepravu zbraní a munice.
 3. Přeprava zvířat: Tyto služby poskytují přepravu zvířat, například pro cestování nebo pro přepravu zvířat mezi chovateli.
 4. Přeprava krychlového zboží: Tyto služby se specializují na přepravu krychlového nebo tvarově specifického zboží, například pro přepravu obrazů nebo soch.
 5. Přeprava nebezpečného zboží: Tyto služby poskytují bezpečnou a regulovanou přepravu nebezpečného zboží, jako jsou chemikálie nebo radioaktivní materiály.
 6. Přeprava cenných předmětů: Tyto služby poskytují bezpečnou a pojištěnou přepravu cenných předmětů, jako jsou šperky nebo umělecká díla.

Team kurýrní služba Airway

Zjistěte cenu vaší zásilky hned teď