Trendy v logistice

Trendy v logistice

Trendy v logistice - Kam se bude vyvíjet logistika? I segment logistiky se neustále zdokonaluje. Navíc po pandemii koronaviru na něj vznikly zvýšené nároky, neboť jej začalo využívat daleko větší procento zákazníků.
Jaké jsou tedy trendy, které obor logistiky v příštích letech rozhodně neminou a které mu pomohou zvládnout zvýšený nápor a zefektivní doručování?

Doručení poslední míle

Největším trendem blízké budoucnosti bude zefektivňování takzvaného doručení poslední míle. O co se jedná? V přepravě je termínem “doručení poslední míle” označován poslední úsek přepravy zboží až přímo ke dveřím spotřebitele - v současnosti je pro něj v ČR vybudována infrastruktura převážně ve velkých městech, avšak postupem času by se měl rozrůst i do odlehlejších míst. Obvykle se jím přepravují zásilky typu business-to-consumer (B2C) převážně od společností provozujících internetové obchody. V současné době nicméně představuje 53 % nákladů na přepravu. Zkrátka tento typ přepravy zboží nabízí spotřebitelům daleko pohodlnější zážitek z nakupování, avšak pro podniky a logistické společnosti představuje zvýšené náklady.

Snižování nákladů na logostiku

Aby bylo možné tyto náklady postupně snižovat, tak bude potřeba zapojení efektivnějších metod využívajících moderní technologie, jako je například umělá inteligence, autonomní vozidla a crowdsourcing - jejich nasazování tedy bude trendem číslo jedna příštích let. Obzvláště využívání autonomních vozidel (včetně dronů) a samořídících kamionů bude klíčovým způsobem, jak odvětví dopravy a logistiky dokáže snížit náklady na doručení poslední míle. Zkrátka samořídící vozidla, drony a roboti se stanou levnějším klíčem k optimalizaci možností doručování poslední míle při zachování vysoké spolehlivosti a doručování ve stejný den jak v městských, tak i venkovských oblastech.

MaaS - mobilita jako služba

Namísto rozšiřování dopravní infrastruktury, kterou mnohdy už není kam ve velkých městech ani rozšiřovat, se v příštích letech počítá spíše se zapojením technologií, které udělají logistiku efektivnější. Půjde například o technologie umožňující měřit a sdílet klíčové hodnoty (rychlost, bezpečnost) všech způsobů přepravy. Lidé tedy získají přístup k datům v reálném čase, aby se mohli lépe rozhodovat o způsobu přepravy jejich zboží, a přitom tak budou moci činit pomocí jediné platformy (včetně placení). Zkrátka veškerá mobilita bude poskytována jako služba.

Elektrifikace vozového parku

V posledních letech roste tlak na používání elektrického pohonu kvůli jeho vyšší ekologičnosti. Tlak na využívání elektrického pohonu se pochopitelně týká i užitkových vozidel logistických firem. Vzhledem k tomu, že jejich nákladní vozidla jsou zodpovědná za 26 % veškeré spotřeby paliva, tak půjde o velký krok v cestě od fosilních paliv k zeleným zítřkům nejenom pro segment logistiky, ale i pro celý globální automobilový trh.

Rostoucí zájem o aktivní dopravu

Co je v logistice označováno pojmem aktivní doprava? Jedná se o termín, který je využíván pro typ přepravy, který je závislý na lidském pohonu. Spadají tedy do něj chůze, jízda na kole či jízda na koloběžce. Po obrovském nárůstu popularity kola jakožto dopravního prostředku během pandemie města stále zřizují další cyklostezky, aby podpořily mikromobilitu. A to hraje do karet i logistickým společnostem, jež mohou více využívat právě tento typ dopravy.

Zvyšování platů řidičů Odvětví logistiky čelí personálnímu problému - průměrnému řidiči kamionu je 46 let a celá řada z nich je poblíž, či již přímo v důchodovém věku. V příštích letech se dá tedy očekávat nárůst platů řidičů s cílem snížit věk řidičů a tím zefektivnit dodavatelské řetězce - fyzicky zdatní řidiči jsou například pochopitelně rychlejší při vykládce a nakládce zboží.

Team kurýrní služba Airway

Zjistěte cenu vaší zásilky hned teď